Kwaliteit en milieu

 

Het kwaliteitsbeleid

Het beleid van de Directie van CTSN Group is erop ge­richt om diensten van een goede kwaliteit te leveren, snel en op het afgesproken tijd­stip. De klantge­richtheid, snelheid, flexibiliteit, specifieke vaktechnische kennis, staan bij alle producten en diensten hoog in het vaandel.

 Het beleid is er bovendien op gericht om het kwaliteitssysteem op een effectieve en economisch verantwoorde wijze uit te voeren en in stand te houden. Dit wil CTSN Group onder andere bereiken door klantgericht te opereren; door snelle service, goede kwaliteit en een goede prijs. Door een  gericht aanname- en inkoopbeleid, beschikt CTSN Group over hoogwaardig personeel die de organisatie in staat stelt zijn diensten uit te voeren. Een transparante organisatie, waar taken en bevoegdheden duidelijk zijn toegewezen aan medewerkers, draagt hier aan bij.

 

Het milieubeleid

Ten aanzien van het milieu vervult CTSN een belangrijke beheers- en behoud functie. Ten aanzien van het milieu streeft CTSN de volgende zaken na:

  • Voldoen aan de wet, de regelgeving en andere eisen die de organisatie onderschrijft inzake milieu;
  • Beheersen van de milieubelasting met betrekking tot, emissies, afvalstoffen, gebruik van natuurlijke hulpbronnen etc.;
  • De milieubelasting continu verlagen.

Dat wil zeggen dat aandacht wordt geschonken aan zowel interne milieufactoren  (verbruik van energie, water en papier) als externe milieufactoren (leveranciers). Daarnaast hanteren wij de milieu regels die onze moedermaatschappij hebben gesteld. (Environmental policy)