Verantwoord Ondernemen

Onze gezamenlijke toekomst

Wat is er nodig om een duurzaam model voor groei te bewerkstelligen?

CTSN zet zich in voor de mondiale inspanningen om afval te verminderen, uitstoot te beperken en energie te besparen. Wij geloven dat resoluties, zoals het Kyotoprotocol en de recente akkoorden van Montreal, van onschatbare waarde zijn voor de toekomst van onze planeet en dat onderwijs het meest krachtige middel is in de strijd tegen afval.

Vandaag de dag, door middel van diverse initiatieven, is CTSN actief met de vorming van de ‘young minds’ van morgen - via onze technologische innovaties, onze medewerkers, onze deelgenoten en met onze dag-tot-dag activiteiten streven wij ernaar om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan het welzijn  van onze werknemers en de gemeenschap waarin zij leven.
 

Onze inzet voor duurzame ontwikkeling

CTSN is betrokken bij de verbetering van de werkomgeving die direct ten goede komt aan alle soorten professionele beroepsgroepen. Het verzorgen van opleidingen, professionele mobiliteit en het geven van mogelijkheden aan geschoolde en ongeschoolde bevolkingsgroepen, is onze uitdaging. Het overbruggen van deze kloof impliceert het begrijpen van de aard van het leven, structuur en het verlangen naar vooruitgang, in al zijn complexiteit en het investeren in de middelen, mensen en het denken dat tot verandering leidt.