PERSVERKLARING CTSN December 2020

24 december 2020

CTSN heeft kennisgenomen van berichten in de media, die geen recht doen aan de feitelijke
arbeidsrechtelijke situatie die is ontstaan na de gunning van de opdracht op Schiphol. CTSN heeft
de medewerkers die bij de organisatie zijn komen werken vanzelfsprekend een
arbeidsovereenkomst aangeboden waarin hun bestaande arbeidsvoorwaarden een-op-een zijn
overgenomen.

CTSN heeft nu te maken met 3 verschillende roostersystemen. Die situatie in
combinatie met corona en de zeer wisselende en onregelmatige inzet van werknemers op Schiphol
maakt dat het roosteren momenteel niet eenvoudig is. CTSN werkt met man en macht om dit
proces desondanks in goede banen te leiden met oog voor ieders individuele belangen. CTSN kiest
altijd voor de weg van overleg met alle betrokkenen om tot een bevredigende oplossing te komen.
Dat is dus ook hier onze inzet. Daarom zouden we het jammer vinden als de bonden naar de
rechter stappen. Zodra er voortgang is over deze situatie zullen we die vanzelfsprekend delen.