Rascargo

Remote Air Sampling voor Canine Olfaction (reukzin)
RASCargO ™, een innovatieve vracht screeningsysteem, is de perfecte oplossing voor vracht veiligheidsinklaring en voor de bestrijding van smokkelhandel.

De RASCargO ™ systeem is gebaseerd op een proces in twee fasen:
1.    Vluchtige materialen zoals explosieven, verdovende middelen, enz.  worden geïdentificeerd door lucht te onttrekken uit de gesloten verpakkingen en deze op te vangenin  een speciaal ontworpen filter.
2.    Het filter wordt vervolgens voorgelegd aan speciaal daarvoor getrainde honden voor analyse en detectie.

  • Vrachtwagen en palletscreening voor Explosieven en Drugs:
  • Speciaal ontworpen voor grote goederenvolumes
  • Screeningscapaciteit voor maximaal 40 vrachtwagens per uur
  • Getest en goedgekeurd door een aantal Europese regelgevende instanties
  • Operationeel op verschillende Europese luchthavens, wordt op grote schaal gebruikt door Air France en diverse  andere luchtvaartmaatschappijen
  • Kostenefficiënt, dankzij ons pay-per-use business model
  • Een besluit wordt genomen volgens een matrix op basis van analyses van twee honden, dit leidt tot hoge opsporingsproductie en weinig valse   alarmmeldingen
  • Biedt een betere beveiligings- en operationele efficiëntie


The RASCargO ™ is ook bekend als "REST" of "Remote Explosive Scent Tracing," het vermogen van de honden om explosieven te detecteren uit reukmonsters van een verzegelde lading.