Maritiem

De maritieme sector is steeds vaker het doelwit van terroristen en criminele organisaties. Zeehavens en maritieme operatiesvormen daardoor de grootste uitdagingen wat betreft de veiligheid van landen en de globale economie. De steeds grotere volumes getransporteerde goederen en drukkere transportverbindingen vragen om strengere veiligheidsmaatregelen, liefst met zo weinig mogelijk impact op de havenactiviteiten en service aan de klant.

CTSN biedt service aan die focust op de integratie van mankracht, honden en technische systemen. De service heeft wortels in CTSN’s ervaring in de beveiliging van risicovolle transportknooppunten en door onze lange staat van dienst als partner in luchtvaartbeveiliging. In nauwe samenwerking met de klant bieden we optimale oplossingen die passen binnen de budgettaire eisen. De oplossingen voldoen aan de veiligheidseisen zoals opgesteld door de International Ship and Port Facility Security Code (de ISPS-code) en de regulerende autoriteiten.