Brandpreventieservice

CTSN Brandpreventieservice is gespecialiseerd in brandpreventieadvies en -diensten om de brandveiligheid te garanderen in de media- en evenementensector.

Onze professionals verlenen brandpreventieservice bij opnamestudio's, beurzen en tentoonstellingen, theaters en evenementen door heel Nederland. Deze diensten omvatten ook de inzet van professionals in brandpreventie tijdens onderhoud, in het geval van storingen bij de brandweer en ter ondersteuning van de brandweer in Nederland.

We verzorgen ook inspecties van de bereikbaarheid van nooduitgangen, brandblussers en brandcontrolepanelen.

Al onze professionals in brandpreventie zijn gediplomeerde brandweerlieden die volgens Nederlandse wettelijke normen getraind zijn om professioneel in actie te komen bij incidenten. Ze kunnen de situatie inschatten en de juiste maatregel en nemen. Denk  aan het inroepen van de brandweer, ter plekke de brand blussen en een evacuatie coördineren.

Al onze professionals in brandpreventie zijn vrijwilliger bij de Nederlandse brandweer.

We garanderen dat onze preventie functionarissen de juiste uitrusting hebben om hun taken correct en efficiënt uit te kunnen voeren, waaronder voertuigen, middelen voor eerste hulp en speciale kleding.